29 November, 2013

चाहे चरित बनाय, बिगाड़े चाहे बन्दा -

 ..खुलासा : सोशल मीडिया का असली चेहरा !

महेन्द्र श्रीवास्तव 

TV स्टेशन. 


(1) 
बन्दा पैसा पाय के, रहा आत्मा बेंच |
रन्दा घोर चलाय के, ठोक रहा खुर-पेंच |
ठोक रहा खुर-पेंच, सुपारी-पान चबाता |
करता काम तमाम, सामने जो भी आता |
चमक उठा व्यवसाय, रहा जो पहले मन्दा |
चाहे चरित बनाय, बिगाड़े चाहे बन्दा ||


(2)
पैठ पठारे ले बना, लगा निहायत धूर्त |
नाजायज तरकीब से, करे समस्या पूर्त |
करे समस्या पूर्त, वायरस लाय तबाही |
यह काला व्यापार, चीज देता मनचाही |
साधुवाद हे मित्र, तथ्य रखते जो सारे |
काम करे कानून, ख़तम कर पैठ पठारे ||

2 comments: